Tento e-shop používa cookies

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť tento web a váš užívateľský zážitok. Súhlasíte s používaním všetkých cookies?

Cookies nastavenie

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať nastavenia cookies nižšie.

Do zľavy 2% zostáva € 955.39

Technické požiadavky na drevo

1. Všeobecne

Surovinou na výrobu frézovaných drevených profilov je zvyčajne stredové rezivo. Výrobu možno zabezpečiť aj z bočného dreva, ale používateľ si musí byť vedomý rizika veľkých tvarových a rozmerových zmien dielcov pri zmene vlhkosti dreva. Druh ihličnatého dreva sa vyberá podľa očakávaného vzhľadu, vhodnosti na požadovaný účel a všeobecných vlastností. Ak nie je dohodnuté inak, všetky požiadavky sa uplatňujú v čase dodania.

 


2. Vzhľad

Triedenie sa vykonáva podľa povrchu. Ak nie je dohodnuté inak, všetky vlastnosti sa posudzujú podľa povrchu dielov. Požiadavky na spracovanie sú uvedené v článku 4.4.3.

 


2.1 Triedy
Triedy a ich charakteristiky pre smrek (Picea sp.)/jedľu (Abies sp.), borovicu (Pinussylvestris), smrekovec (Larix sp.) a duglasku (Pseudotsuga menziesii) sú uvedené v tabuľke 1.

Najviac 5 % častí zásielky môže byť ďalšej nižšej triedy. Kusy, ktoré nespĺňajú požiadavky triedy B, musia spĺňať konečný účel obloženia. Z týchto komponentov môže byť len jedna vlastnosť, ktorá nie je v súlade. Pri triedení podľa vzhľadu sa neberú do úvahy chyby, ktoré nebudú na zostave viditeľné (napr. triesky alebo malé vypadnuté uzlíky na hrane, ojedinelé chyby šírky hrany).

 


2.2 Trieda AB
Trieda AB je definovaná ako trieda, ktorá obsahuje najmenej 40 % častí triedy A a 60 % častí triedy B. Táto trieda sa vytvára z častí napadnutých počas spracovania, z ktorých sa vytriedia časti nezodpovedajúce triedam A a B. Trieda AB sa ďalej netriedi (t. j. netriedia sa z nej žiadne časti triedy A).

 


2.3 Trieda C
Trieda C obsahuje časti, ktoré nespĺňajú požiadavky triedy B. Komponenty musia spĺňať konečný účel obloženia.

 


2.4 Voľná trieda
Triedy A, B, C a AB, ktoré sú uvedené v tejto norme, nemusia byť prijateľné. V tomto prípade môže byť trieda definovaná zmluvne. Všetky chyby uvedené v tabuľke 1 však musia byť vždy identifikované v zmluve alebo v technických špecifikáciách atď. (napr. trieda B bez uzlových dier).

 


3. Vlhkosť

Referenčná vlhkosť profilovaného dreva je 12 %. Vlhkosť pri dodávke musí byť v rozmedzí (12 ± 2) %, v prípade podlahových prvkov (10 ± 2) %.

Informatívne hodnoty rovnovážneho obsahu vlhkosti, ktorý sa v dreve ustáli, sú:

v interiéroch vyhrievané 9+/-3%
nevyhrievaný 12+/-3%
v krytých exteriéroch 15+/-3%
v nekrytých exteriéroch 18+/-3%

Rovnovážna vlhkosť sa zvyčajne dosiahne dostatočne dlhou úpravou v prostredí konečného použitia.